Værdiskabende
marketing automation:
Nå til næste niveau på jeres rejse

Læsetid 5 minutter
15. november 2021

Har du en klar idé om modenheden af jeres marketing automation? Her får du en guide til at skabe mere værdi gennem jeres marketing automation med konkrete værktøjer og indsigter, så du kan undgå de almindelige fejl og løfte jeres marketing automation indsats til næste niveau, uanset hvor I er på jeres rejse.

DU VIL LÆRE AT

 1. Forstå hvad dine kunder forventer af din marketing automation.
 2. Drage nytte af de væsentligste indsigter fra 25 nordiske marketing automation implementeringer fra de seneste 3,5 år.
 3. Stille skarpt på hvordan du kan få mere værdi ud af jeres investering i marketing automation.

DINE KUNDERS FORVENTNINGER

I vores digitale verden med kunden i centrum er det essentielt at have en forståelse for, hvad der er vigtigt for kunderne i jeres forhold. For at du kan skabe det bedst mulige kundeforhold skal du vide, hvordan du bedst arbejder med disse forventninger og ikke mindst forstå, hvad forventningerne er.

Dine kunder forventer, at du:
Lytter

Du lytter og samler op på de signaler, der kommer via data og forholder dig til dem.

Husker

Du husker det, du samler op til, når I mødes igen.

Gør det let

Du kommunikerer, hvormed kunden let kan komme videre i deres kunderejse.

ikke Forstyrrer 

Du vurderer, om din kommunikation forstyrrer kunden unødigt eller kan skabe værdi for kunden.

Står du gerne personligt som afsender på alt kommunikation, der udgår fra din marketing automation?
Hvis ikke, så gentænk det!
KEY TAKEAWAYS FRA MERE END 25 MARKETING AUTOMATION IMPLEMENTERINGER

Der er 3 overordnede fejl, der oftest begås i marketing automation implementeringer:  

 1. Kommunikation er kun i mindre grad tilpasset modtageren.
 2. Kommercielle målsætninger jagtes i høj grad ved at alene øge kommunikationsfrekvensen.
 3. Minimal læring. Sidste års taktik gentages i år med få variationer.

MERE VÆRDI FRA MARKETING AUTOMATION

Din nøgle til at skabe mere værdi med jeres marketing automation ligger i at have en dyb indsigt i jeres nuværende fundament og modenheden af jeres marketing automation rejse. Dernæst skal du have en klar ambition om, hvad næste skridt på jeres rejse er, og hvordan I kommer derhen.

Det vigtigste er at forstå, hvor man som virksomhed er henne, hvor man skal hen, og hertil hvad det kræver af virksomheden at opnå det.

6 NØGLEOMRÅDER I MARKETING AUTOMATION

Der er 6 nøgleområder, der definerer din organisations modenhed og ambition i forhold til jeres marketing automation. Du skal gøre dig bekendt med disse nøgleområder og forstå, hvordan de påvirker jeres organisaiton og arbejde med marketing automation, før du kan begynde at skabe mere værdi.

KONKRETE TIPS TIL HVOR DU HENTER VÆRDIEN

1. Strategi

Hvis I kan bekræfte følgende, er I godt på vej i jeres strategiske modenhed:

 • Marketing automation indsatser, der kan optimere kundeoplevelsen på tværs af kunderejsen, er blevet drøftet?
 • Marketing automation indsatser er blevet prioriteret efter potentiel værdi og kompleksitet?
 • Der er et roadmap for de næste 18 måneders udvikling og implementering?
 • Nødvendige ressourcer og kompetencer er blevet identificeret og sikret? Denne er meget essentiel, og her ser vi ofte, at det halter hos jer.
 • Data, der kan skabe en reel konkurrencefordel i forhold til jeres konkurrenter, er blevet identificeret?

 

CASE om vigtigheden af data fra TUI
Indsigt

Loyale kunder føler sig ikke genkendt.

Data

Hvem er vores mest loyale kunder.

Eksekvering

Loyale kunder hilses velkommen ombord på fly.

Effekt

Kundetilfredsheden med flyrejsen steg svarende til 20% af den effekt opnået ved implementering af nyt inflight entertainment system.

2. DATA

Hvis I kan bekræfte følgende, er I godt på vej i jeres data modenhed:

 • Nødvendige data er identificeret og beskrevet?
 • Den nødvendige datakvalitet er beskrevet til formålet?
 • Forventet værdi og omkostninger er beskrevet i forhold til at få data opdateret med en given frekvens eksempelvis: minut, time, dag?
 • En målarkitektur er beskrevet for, hvordan data ”flyder” tilbage til de vigtigste kundevendte systemer?

Når en virksomhed har styr på sin data og har et godt datagrundlag, så kan der skabes magi. Til at opstarte sin marketing automation rejse vil jeg anbefale at starte med data, og så at man forstår sit ambitionsniveau og sit formål.

Jeppe VoigtHead of Loyalty & Marketing Automation

3. segmentering og personalisering

Hvis I kan bekræfte følgende, er I godt på vej i jeres segmenterings og personaliserings modenhed:

 • Din segmentering understøtter kommercielle udfordringer. Eksempelvis: Hvis din virksomhed ofte har behov for at flytte et antal varer i dag. Så er der segmentering på plads, der understøtter dette?
 • Personaliseringer for at have lyst til at stå som personlig afsender er identificeret og plan udarbejdet?
DET SKAL DIN SEGMENTERING KUNNE
 1. Du bliver mødt af krav fra organisationen, som du omsætter til konkrete kampagneaktiviteter.
 2. Du beslutter, hvem der skal kontaktes baseret på segmentering. Hvad er sandsynligheden for succes i forhold til den enkelte kampagneaktivitet?
 3. Eksekvering af kampagne tilrettelægges sådan at der er kontinuerlig læring. Der anvendes som minimum kontrolgrupper til at estimere effekt.

4. indhold

Hvis I kan bekræfte følgende, er I godt på vej i jeres indholds modenhed:

 • Minimum 60% af indhold genbruges dagligt?
 • Det er undtagelsen, at der ikke laves flere (minimum A/B) varianter af indhold?
 • Der er sat mål for effektiviteten i indholdsproduktionen, og hvordan kan den øges? Og er kapaciteten kendt, og bruger vi den rigtigt?
 • Indhold er kortlagt i forhold til kunderejsen, og det er formuleret, hvordan kunden og virksomheden opnår værdi ved at modtage dette og kommer videre i kunderejsen?

5. governance

Hvis I kan bekræfte følgende, er I godt på vej i jeres governance modenhed:

 • Nødvendige kompetencer er beskrevet for at lykkes med marketing automation?
 • Kompetence gaps er beskrevet, og udviklingsplan er implementeret?
 • Behov for hjælp er vurderet?

6. rapportering og indsigt

Hvis I kan bekræfte følgende, er I godt på vej i jeres rappotering og indsigts modenhed:

 • Der kan føres statistik bevis for, at gennemførte aktiviteter er værdiskabende som forventet?
 • Den totale effekt af marketing automation er vurderet eksempelvis gennem brug af kunde kohorter?
 • Vurdering af værdien af de indsigter som jeres marketing automation platformen ofte giver? Eksempelvis optimalt tidspunkt for udsendelse, churn risiko, forventet næste køb m.m.

HVERT NYT ‘JA’ TIL ALLE DISSE SPØRGSMÅL VIL ØGE VÆRDIEN AF JERES INVESTERING I MARKETING AUTOMATION.

Nu: Du har gennemlæst artiklen ’Værdiskabende marketing automation: Nå til næste niveau på jeres rejse’, og forhåbentligt kan du nikke genkendende til, at du har lært, at:

 1. Forstå dine kunders forventninger til din marketing automation
 2. Drage nytte af de væsentligste indsigter fra marketing automation implementeringer
 3. Stille skarpt på hvordan du kan få mere værdi ud af jeres investering i marketing automation

KUNNE DU LIDE, HVAD DU LÆSTE?

Denne artikel var en læselig version af vores værdiskabende Marketing Automation webinar. Du kan se webinaret og få endnu mere viden.