Webinar Customer Lifetime Value

Sådan mangedobler du din marketing ROI, med en korrekt måling af kundernes livstidsværdi

Predictive Customer Lifetime Value

Med CLV er det muligt at opgøre den aktuelle og potentielle forretningsværdi på den enkelte kunde, og samlet for kundebasen. Det giver et unikt indblik i hvilke kunder der reelt skaber værdi, og hvor der bør investeres for at sikre en høj ROMI for hele kunderejsen.

På webinaret kan du høre mere om hvordan du:

➡️ Beregner CLV på den helt rigtige måde
➡️ Gør CLV operationelt i dine marketingindsatser
➡️ Finder nye gode kunder
➡️ Øger loyaliteten hos de bedste kunder
➡️ Udvikler kunder med stort potentiale
➡️ Anvender CLV som grundlag i attribuering