Har du det fulde overblik over, hvordan Apples iOS14 opdatering påvirker din Facebook annoncering?

24. marts 2021

Vi har alle hørt om Apples iOS14.4 nyeste privacy opdatering, der kommer til at påvirke hvordan vi tracker Apple-produkt brugere. Men ved vi egentlig hvad den har af betydning for vores annonceringen på Facebook? Bliv klogere i dette blogindlæg, hvor vi dykker ned i opdateringens betydning, hvordan tracking fungerede før opdateringen, hvordan den kommer til at fungere nu – og ikke mindst, hvordan vi fremover skal forholde os til den.

INTRODUKTION TIL APPLES IOS14.4 OPDATERING

Apple varslede tilbage i efteråret 2020 om den nye version af styresystemet, iOS14.4, der ændrer på mulighederne for at tracke på data. Apples opdatering kommer i sammenhæng med deres ”AppTrackingTransparency framework” som sigter efter at give alle deres brugere en større indsigt i, og kontrol over deres personlige data.

Helt kort fortalt, ændrer Apple deres trackingpolitik for alle der bruger iPhone og iPad. Forhen var tracking en opt-out mulighed i Apple-produktets indstillinger – det vil sige, at brugeren aktivt skulle melde fra, hvis ikke man ønskede at ens adfærd blev tracket. Med Apples nye opdatering ændres dette til at være en opt-in, hvilket betyder at brugeren aktivt skal ind og ændre indstillingen til, at de godt vil trackes på.

Ydermere kræver Apple med den nye opdatering, at alle Apps skal give brugeren mulighed for at tage stilling til om de vil trackes eller ej gennem en pop-up boks – heriblandt Facebook-appen.

BONUS INFO

Det er vigtigt at pointere at opdateringen udelukkende gælder in-app browsing, mens tracking på browsing på almindelig desktop fungerer som vanligt.

HVORDAN PÅVIRKER DET DIN ANNONCERING

Vi har opstillet et eksempel på, hvordan opdateringen kan påvirke din annonce på Facebook. Eksemplet tager udgangspunkt i at Pixeltracking er opsat på din hjemmeside, og der er opsat events i Google Tag Manager

HVORDAN TRACKING HAR VIRKET FØR OPDATERINGEN  
  • Du har en annonce målrettet mod brugere, der har bestemte interesseområder, som matcher din virksomhed. (også kaldet detaljeret målretning) 
  • En Apple-bruger klikker på din annonce og bliver sendt videre ind på din hjemmeside (Klik bliver tracket). 
  • Samme bruger tilføjer et produkt til kurven (AddToBasket event bliver tracket). 
  • Brugeren køber dernæst produktet (Købsevent bliver tracket). 
HVORDAN TRACKING VIRKER EFTER OPDATERINGEN  
  • En iPhone bruger klikker sig ind på websitet via din annonce på appen (Klik bliver tracket). 
  • Herefter tracker Facebook ikke mere, medmindre at brugeren aktivt siger ja til at blive tracket 

FACEBOOK INTRODUCERER AGGREGATED EVENT MEASUREMENT

Grundet opdateringen fra Apple, har Facebook introduceret deres egen nye protokol Facebook Aggregated Event Measurement, som giver nye muligheder for at måle annonceeffektivitet, der har til formål at imødekomme Apples iOS14 opdatering. Facebook’s nyeste introduktion betyder blandt andet:

Tilskrivnings/attribueringsvinduet forkortes til 7 dage fra 28 dage.  

Fremover kan målgrupper derfor kun trackes ud fra et kortere interval end før. I praksis bliver det så godt som umuligt at tracke kunderejser på 7+ dage udelukkende fra Facebooks data. Det udelukker dog ikke, at der stadig er gode muligheder for at lave gode målgrupper baseret på email-data. 

Realtime-rapportering forsinkes med 24 timer  

Realtime-rapporteringens forsinkelse med 24 timer, gør det især problematisk ift. korte kampagner og Black Friday. Dertil kommer et randomiseret interval på 24-48 timer der tilføjes, og gør derfor reelt at data er 48-72 timer forsinkede i rapportering. 

SPÅKUGLEN: HVAD KAN DISSE ÆNDRINGER BETYDE PÅ DEN LANGE BANE?

Ingen kan spå ud i fremtiden, men det afholder os ikke fra at dele vores tanker og forventninger til, hvordan fremtiden kan komme til at se ud. Denne ændring i tracking fra Apple er i tråd med en generel ændring i den måde vi alle håndterer og deler data. Vi så udrulningen af GDPR, som satte strenge regler for hvordan virksomheder håndterer data. Nu kommer Apples opdatering hvor data igen er i fokus – og specielt hvordan denne data benyttes.

Så kan det forventes at der kommer yderligere tiltag som disse i fremtiden? Ja, uden tvivl – er vores vurdering. Det er sandsynligt at andre tech virksomheder som for eksempel Samsung går i Apples fodspor hvad dette angår – det må tiden vise

BONUS INFO

Facebook Lead-ads har dog stadig 100% sporing, selvom brugeren takker nej til cookies.

HVAD BØR VI GØRE NU?

Du tænker sikkert ”hold da op, sikke en mundfuld – hvor skal jeg overhovedet starte?”. Vi har lavet en liste med tiltag vi anbefaler du sætter dig ind i – og gør her og nu. Hvis du allerede har taget stilling og action på nedenstående punkter, kan du læne dig tilbage og håbe at dine brugere vil acceptere tracking.

ACTION PÅ DEN KORTE BANE 
  • Webdomæne skal registreres i Facebook Business Manager (Se hvordan her). 
  • På Facebooks web event tracking skader registreres og prioriteres de 8 vigtigste events i Facebook Business Manager. Der kan vælges ét event som Facebook rapporterer på, uagtet samtykke, ud fra en datadrevet og anonymiseret tilskrivning. Det er derfor her vigtigt at prioritere det absolut vigtigste konverteringsmål for virksomheden. 
  • Hvis ikke der er opsat Facebook attribution anbefaler vi, at det opsættes, for at forstå brugerrejsen bedre.  
  • Hvis ikke det allerede er tilføjet, anbefaler vi at I tilføjer Facebook Marketing API der sender købsdata direkte fra websitets backend og dermed sikrer datakvaliteten på konverteringer.