Webinar materiale: Accelerer din forretning med et best in class
Fresh Data Dashboard

Gik du glip af webinaret? Der blev stillet skarpt på hvordan I får skabt et datadrevet dashboard der kan hjælpe jer med at styrke jeres forretning.

Fresh Data Dashboards

På dette webinar kan du møde vores speakers, Jesper Neergaard, Chief Client Strategy Officer, der sammen med Head Of BI and Customer Insights, Christian Vermehren, giver indblik i hvordan dashboards og indsigt danner grundstenene for at tage jeres forretning til næste niveau.

Webinaret er velegnet uanset om du arbejder med B2C, B2B eller D2C, det handler om data og at gøre data handlingsorienteret. 

Jeres dashboard bør være der, hvor I hver dag går hen for at få svar på hvorfor jeres digitale marketing kører som den køre. Et dashboard skal være med til, at lede jer på rette vej, i forhold til hvilke actions I skal tage, så I hele tiden sikrer jer at I flytter jeres digitale marketing, og øger væksten i forretningen både på kort og på lang sigt. 

Med den rette tilgang bliver jeres dashboard virksomhedens single source of truth, og et omdrejningspunkt for alle status og indsatsmøder. 

Christian og Jesper vil guide jer igennem, hvordan I kommer i gang med et datadrevet forretningsorienteret dashboard, hvilke data I skal bruge, og hvordan I omsætter indsigt til handling i dagligdagen. Der tages afsæt i konkrete kundecases fra første digitale spadestik til eksekverings– og indsigtshub. 

Vores to eksperter kommer i webinaret ind på hvordan I opstiller de rigtige KPI’er for jeres virksomhed, hvilke datakilder der skal bruges for at understøtte KPI’erne, samt hvordan I handler på de løbende indsigter, så det ikke blot er tal men bliver aktive handlingspunkter i jeres hverdag – Webinaret er for digder gerne vil have sat strøm til jeres KPI’er og få det bedst mulige afsæt for jeres beslutninger. 

Ser du webinaret, får du indblik i hvordan du:  

  • Sætter konkrete målepunkter for din forretning 
  • Laver skarp og nemt forståelig datakommunikation 
  • Handler på dine data og indsigter 
  • Går fra basic data til data excellence 
  • Hvordan fremtidens datasetup ser ud

 

Med et realtime datadrevet dashboard, kan du løbende, time for time, holde dig opdateret på jeres forretningsmæssige mål med enkle grafiske virkemidler. Det gør kompleks data, der udtrækkes fra store datasætvisuelt tilgængelige og hurtigt overskuelige. Du kan på et øjeblik se, om du er på rette vej, hvor der skal allokeres flere ressourcer og hvor der skal trykkes ekstra på speederen for at få endnu mere ud af jeres indsats. 

agenda

  • Hvordan kommer du i gang med et dashboard? 
  • Hvorfor have et dashboard? 
  • Hvilke datakilder du kan og skal bruge 
  • Hvordan du omsætter dashboard data til konkrete handlinger og tiltag 
  •  Eksempler på dashboards (både B2C og B2B) og hvordan de har ændret hverdagen

gå til materiale