Googles gratis attribuerings løsning

Bliver det muligt at inddrage kundernes forventede livstidsværdi i Googles gratis attribueringsløsning?

Datadreven kampagne attribuering

Datadreven kampagne attribuering bliver mere og mere vigtig, i takt med at brug af online og offline kanaler smelter sammen. Og i takt med at virksomheder bliver bedre til at tracke deres kunder på tværs af touchpoints.

En kunderejse starter måske med et klik på en online kampagne, som ikke i sig selv fører til et køb, men som stimulerer kundens interesse. Det fører derfor til flere klik på efterfølgende kampagner og til sidst til et køb enten online eller i den fysiske butik.

Google Analytics viser kun de konverteringer, som sker i webshoppen, og kun de kampagner, der optræder som det sidste touchpoint inden konverteringen (last non-direct click attribution). Dermed mister man muligheden for at investere i kampagner med høj ROAS, hvis man tager deres indirekte indflydelse i betragtning.

 

Attribuering-Attribution-Model-IMPACT-Extend

machine learning til grundlag

 

Det er her datadreven attribuering bliver relevant. Man kan nemlig ikke umiddelbart vide, hvor meget en kampagne påvirker salget, hvis den blot figurerer som et touchpoint blandt mange i en kunderejse.

I datadreven attribuering anvendes machine learning til at fordele æren for en konvertering på en fair måde for alle de involverede kampagner/touchpoints. Det er den mest præcise måde at få indblik i, hvordan man optimerer sit marketing spend.

Man kan undre sig over, at Google Analytics anvender last non-direct attribuering fremfor data-dreven attribuering i kampagne- og konverteringsrapporterne. Last non-direct click attribuering betyder nemlig, at mange af de involverede kampagner bliver ignoreret, når man f.eks. byder på AdWords, og derved mister Google jo omsætning.

Googles gratis løsning

 

Men faktisk har Google i længere tid arbejdet på at demokratisere datadreven attribuering. De har i længere tid tilbudt datadreven attribuering som en del af den meget dyre analysepakke, Analytics 360.

Men i 2017 lancerede de desuden en gratis version kaldet Google Attribution. Produktet er stadig i beta og endnu ikke tilgængelig for alle virksomheder. Men i IMPACT Extend er vi begyndt at se, at produktet bliver tilgængeligt for nogle af vores kunder.

Det er en utroligt spændende mulighed, som vi vil forfølge i den nærmeste fremtid. Vi håber, at kunne kombinere produktet med det arbejde, vi ellers udfører indenfor datadreven attribuering.

 

Google-Attribution-Attribuering-IMPACT-Extend

Omnichannel attribuering

 

Vi er partner med det tyske firma Adtriba, og vi laver også vores egen omnichannel attribuering, for nogle af vores kunder, gennem det statistiske programmerings sprog R.

Det gør vi, fordi de fleste kommercielle løsninger til datadreven attribuering kun opererer online. Men der ligger en stor potentiel gevinst ved at inddrage de online kampagner, som påvirker salget i de fysiske butikker.

Vi ser ofte, at hver gang en online kampagne fører til et køb i webshoppen, så fører den til 3-5 gange flere køb i en fysisk butik. Disse køb bør også attribueres. Og det kan vi kun gøre, ved at opbygge vores egen model og uploade resultatet til Google Ads, og derigennem inkludere disse kampagner i den automatiske budstyring, som Google tilbyder gennem machine learning.

Vil du vide mere om algoritmiske attribueringsmodeller? Se vores webinar her og læs materialet.

 

Machine-Learning-Attribuering-Attribution-IMPACT-Extend

Fremtiden

 

Vi glæder os, til at lære mere om Googles gratis attribuerings løsning. Om vi kan bruge den i forbindelse med omnichannel marketing, og om vi kan inddrage kundernes forventede livstidsværd i attribueringen, som er et andet kerneområde, vi arbejder med.

Vil du vide mere
om attribuering?

Kontakt Thomas, han kan fortælle dig meget mere

Thomas Obelitz Høgsbo-Rode, Senior Partner & CO-CEO hos IMPACT Extend