Øg din omsætning med
Konverteringsoptimering (CRO)

Ved at øge antallet og størrelserne af dine konverteringer, sikrer du en højere omsætning og øger værdien af den trafik, du i forvejen bruger tid og penge på at skaffe.

Hvordan arbejder vi med CRO?

Vi øger antallet og størrelsen af dine konverteringer ved at:

  • Skabe en bedre brugeroplevelse
  • Øge brugernes købsmotivation
  • Fjerne barrierer, der får brugerne til at give op

Hos IMPACT Extend arbejder vi med en holistisk tilgang til konverteringsoptimering, hvor målet er at skabe en bæredygtig hjemmeside, som kan understøtte vækst på længere sigt. Vi forbedrer brugerrejsen ved at give brugeren det, de vil have, der hvor de vil have det. Konverteringsoptimering handler ikke kun om at optimere tekst og design, men om at se det store billede og identificere hvorhenne potentialet er størst.

Konverteringsoptimering er langt mere end bare at opsætte nogle splittests. Vores metode er datadrevet, fordi optimeringer og splittesting baseret på gætværk ofte har negative konsekvenser for omsætningen. Forstår du ikke dine brugere ordentligt, kommer du nemt til at spilde tid på at splitteste en masse, der ikke har nogen effekt, eller værre endnu – implementere noget, der viser sig at skade omsætningen. Og har man ikke styr på statistikken bag splittesting, kommer man nemt til at drage falske konklusioner.

Vores konverteringsarbejde tager afsæt i en række dybdegående analyser, som har til formål at skabe en dyb indsigt i hvad brugerne vil have, hvordan de vil have det og hvor de vil have det. Analysearbejdet involverer bl.a. webanalytics, adfærdstracking, brugertests og adfærdspsykologi og munder ud i en research rapport og en CRO-strategi. CRO-strategien består af en række anbefalinger til optimeringer og hypoteser, som vi efterfølgende kan splitteste i et testforløb. Vi har styr på statistikken bag, og sikrer os, at der kun drages valide konklusioner, baseret på data.

CRO-Produkter

CRO-analyse
Vores CRO-analyse består af en række dybdegående kvantitative, kvalitative og erfaringsbaserede analyser, der har til formål at forstå hvem brugerne er, hvor de falder fra og hvorfor de falder fra.

CRO-strategi
CRO-analysen munder ud i en CRO-strategi, hvor en række optimeringsforslag og testhypoteser prioriteres ud fra forventet effekt og omkostning.

Wireframing & design
Vi hjælper dig med at designe og kvalitetssikre optimeringerne.

A/B splittesting
Vi opsætter A/B splittests (online eksperimenter) for at teste, hvilke løsninger, der performer bedst på din hjemmeside.

Trackingvalidering
Vi gennemgår dit tracking setup og validerer, du måler korrekt på alt det, du gerne vil måle på.

Performancerapportering
Vi rapporterer løbende på testresultater og på din hjemmesides overordnede performance.

Workshops
Vi træner dit team og hjælper dig til på sigt at kunne klare konverteringsoptimeringen inhouse.

Udvalgte værktøjer

Hvad er
Konverterings-optimering
(CRO)?

Konverteringsoptimering, også kaldet CRO (Conversion Rate Optimization), er en disciplin inden for digital marketing, der har til formål at øge antallet og størrelserne af dine konverteringer – og dermed størrelsen af din omsætning. Antallet og størrelsen af dine konverteringer afhænger af, hvor godt du forstår dine brugere, hvor god du er til at imødegå deres behov på de rigtige tidspunkter og hvor god du er til at fremvise din virksomhed og dine produkter fra den bedst mulige vinkel af. Faget består derfor af to dele: En analyserende del, der går ud på at lære målgruppen og deres adfærd at kende, og en optimerende del, der går ud på at optimere navigation, design og tekst (til forskellige brugertyper på forskellige steder i brugerrejsen) for at øge brugervenligheden og købsmotivationen.

Kort sagt handler CRO om at øge din omsætning ved at forberede oplevelsen for dine brugere og hjælpe dem i mål på bedst mulig vis.
Konverteringsoptimering er en helt afgørende del af din digitale strategi og hænger tæt sammen med din kanalmix. Det, der får dine Adwords brugere til er konvertere er nemlig typisk ikke det samme, som får dine Facebook referral brugere til at konvertere. For at få en høj ROI på dine trafikudgifter er det nødvendigt at forstå brugerne fra de forskellige kanaler og møde dem med de rette landingssider og brugerrejser. Når du allerede har betalt for trafikken, hvorfor så ikke sikre at brugerne kommer helt i mål?

Hvad er en konvertering?

Hver gang et mål opnås (en bruger foretager en ønsket handling), siger man, der er sket en konvertering.

Man har altid nogle helt specifikke mål med sin hjemmeside, der har til formål at gøre brugerne til kunder eller leads. Det kan være, man gerne vil sælge noget, have dem til at tilmelde sig noget, eller det kan være man bare gerne vil have dem til at engagere sig mere med brandet ved at læse flere artikler og bruge længere tid på hjemmesiden. Alt dette er målbare resultater, som vi kan arbejde med at forbedre.

Hvad er mikro- og makrokonverteringer?

Man inddeler typisk konverteringsmål i mikro- og makrokonverteringer. Makrokonverteringer er det vigtigste mål med hjemmesiden – endemålet. Det vigtigste mål på et e-commerce site vil typisk være at få brugerne til at foretage køb eller udfylde en kontaktformular (leadkonvertering). Det er dog sjældent, en bruger bare lander på en side og konverterer med det samme. Brugeren bevæger sig først ud på en rejse, der bl.a. går ud på at lære, om produkterne er relevante og hjemmesiden er til at stole på. Brugerrejsen består af mange steps, hvor brugeren bevæger sig rundt på hjemmesiden og skaber et forhold til brandet og produkterne. Ofte vil man se, at brugerne først konverterer på 2. besøg eller senere. Vi kan måle, hvor tæt brugerne er på makrokonverteringen ved at opsætte en række delmål – mikrokonverteringer – der fortæller os, hvor langt de er i brugerrejsen. En mikrokonvertering kan f.eks. være at tilmelde sig nyhedsbrevet eller downloade en fil.

Blevet nysgerrig på CRO?

Kontakt Denis, som brænder for at fortælle dig meget mere om at konverteringsoptimere.