Privatlivspolitik

For english: Click here

Hos IMPACT A/S og IMPACT Extend A/S tager vi vores ansvar alvorligt, når vi behandler oplysninger om dig. Nedenfor kan du læse om vores indsamling, brug og videregivelse af dine personoplysninger, som udgør vores privatlivspolitik.

Formålet med vores privatlivspolitik er at give dig indsigt i, hvordan vi behandler oplysninger om dig. Vi behandler altid dine personoplysninger med omhu og respekt. Har du spørgsmål til vores privatlivspolitik, er du altid velkommen til at kontakte os via nedenstående kontaktoplysninger.

VORES KONTAKTOPLYSNINGER

IMPACT A/S og IMPACT Extend A/S
Søren Frichs vej 44D
DK-8230 Aarhus
Telefon: 7020 1619
CVR: 25858832 og 39186381
E-mail: info@impact.dk
DPO-mail: DPO@impact.dk

IMPACT A/S og IMPACT Extend A/S har som dataansvarlig ansvaret for, at dine persondata til enhver tid bliver behandlet i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen.

DATABESKYTTELSESRÅDGIVER

IMPACT A/S og IMPACT Extend A/S har en databeskyttelsesrådgiver (DPO), som rådgiver ansatte om lovgivning og regler for databeskyttelse.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver Nanna Hommelhoff via e-mail til DPO@impact.dk, hvis du har spørgsmål til, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger.

BEHANDLING AF DINE PERSONDATA

Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.02/09/2021
Vi behandler to typer af oplysninger – personlige oplysninger og anonyme oplysninger. Vi beder dig om at stille dine personoplysninger til rådighed for os i forskellige sammenhænge, fx for at kunne sende dig vores nyhedsbreve, deltage i vores konkurrencer, seminarer, events mv. eller når du søger et job hos os.

Ved enhver registrering af dine personoplysninger oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig – og med hvilket formål.
Vi behandler altid kun almindelige personoplysninger om dig, eksempelvis navn, adresse, e-mail, telefonnummer, virksomhed, titel, jobansøgning, cv mv. Disse oplysninger kan enten være indtastet af dig selv via vores hjemmeside, ved din indsendelse af en jobansøgning eller kan være registreret af os ved din henvendelse til os.

Ved brug af vores hjemmeside registrerer vi oplysninger om, hvilke sider du besøger samt din IP-adresse. Disse oplysninger bruger vi til fejlsøgning og indsamling af statistik, så vi kan forbedre brugeroplevelsen, når du besøger vores hjemmeside. Informationerne bliver løbende slettet, når vi ikke længere har brug for dem.

HR-SYSTEM HIBOB

Søger du et job hos IMPACT A/S eller IMPACT Extend A/S behandler vi dine oplysninger med det formål at vurdere, hvorvidt dine kvalifikationer og erfaring modsvarer den stilling, du har søgt hos os. Du vil i den forbindelse modtage yderligere info herom i ansøgningsformularen og via e-mail håndteret gennem vores HR-system Hibob.

Vi gør opmærksom på, at vi som udgangspunkt ikke modtager følsomme personoplysninger, CPR nr. og oplysninger om strafbare forhold i din ansøgning, CV, reference mv. Hvis du alligevel mener, at det er nødvendigt/relevant for en eventuel kommende ansættelse hos IMPACT eller IMPACT Extend at dele sådanne oplysninger, giver du ved deling af oplysninger samtykke til, at vi må behandle dem som en del af ansættelsesprocessen.

Hvis du har sendt os følsomme oplysninger, behandles disse i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f.
Har du sendt os oplysninger om strafbare forhold er vores behandling baseret på databeskyttelseslovens § 8, stk. 1 og stk. 2, nr. 3.
I forbindelse med din ansættelsesproces vil vi altid indhente en til to referencer på dig. Vi indhenter særskilt samtykke hertil.
Alle data slettes 2 år efter ansøgning eller 2 år efter ansættelsesforholdet ophører.

ENECTO, HOTJAR, LEADFEADER OG ALBACROSS

Anvendes til IP-Identifikation og adfærdsmæssig tracking, der giver os informationer om dine sidebesøg og besøgslængde.

HUBSPOT

Anvendes til IP-Identifikation og adfærdsmæssig tracking, der giver os informationer om dine sidebesøg, besøgslængde, formularudfyldelse og downloads på vores website.

VIDEO OG FOTOGRAFERING

Til vores events, seminarer og netværksgrupper optager vi som hovedregel altid video og skyder still-fotografi til markedsføringsformål. Skulle du have spørgsmål om dette, kan du altid kontakte vores dataansvarlige på info@impact.dk. Vi beder dog altid om samtykke i forbindelse med video og fotografering.

RELEVANS OG NØDVENDIGHED

Det er vigtigt for os, at vi kun behandler relevante og nødvendige personoplysninger om dig. Det definerede formål afgør, hvilken type af persondata, der er relevante og nødvendige for os. Derudover kan der være lovgivning, som afgør, hvilke data, der er nødvendige for os at behandle og opbevare for at kunne opfylde en kontrakt eller anden retslig forpligtelse. Det betyder samtidig, at vi ikke bruger flere data end dem, der er relevante og nødvendige for os til det angivne formål.

SLETNING

Når vi ikke længere har brug for at behandle og opbevare dine personlige oplysninger, sørger vi for at slette dem. Ved deltagelse i konkurrencer, events, seminarer eller lignende opbevarer vi dine oplysninger i 5 år, så vi kan kontakte dig med relevant markedsføring.

Ved tilmelding til vores nyhedsbrev opbevarer vi dine oplysninger, så længe du ønsker at fortsætte med at modtage vores nyheder.
Data opsamlet til brug for trafik og statistik vil automatisk blive slettet efter 26 måneder i Google Analytics.

SAMTYKKE

Som udgangspunkt beder vi dig altid om lov til at behandle dine personlige oplysninger til vores formål, medmindre vi på anden måde har et lovmæssigt grundlag for at indhente dem. Såfremt dette er tilfældet, oplyser vi dig om vores grundlag herfor, fx ved en retslig forpligtelse eller såfremt vi har en legitim interesse i at behandle dine personoplysninger.

Du kan til enhver tid tilbagetrække dit samtykke ved at rette henvendelse til os via ovenstående kontaktoplysninger.

SIKKERHED

Når vi behandler persondata om dig, går vi højt op i, at sikkerheden er i orden. Vi har derfor gjort os en masse sikkerhedsforanstaltninger både i form af sikkerhedspolitikker, træning af personale i god skik og adfærd, når der behandles persondata, og derudover sikrer vi en høj teknisk sikkerhedsstandard de steder, hvor vi registrerer personlige oplysninger om dig. Det gør, at du kan føle dig tryg ved, at vi beskytter dine data imod at gå tabt, blive ændret eller at der opnås uautoriseret adgang fra uvedkommende.

DINE RETTIGHEDER

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du blot kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, og en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I helt særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Det bemærkes i den sammenhæng, at arkivformål er at betragte som vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder.

Ved enhver henvendelse med anmodning om én eller flere af ovenstående rettigheder, vil vi altid undersøge om betingelserne er opfyldt, og at den ikke strider med vores retslige forpligtelser, og derefter naturligvis vende tilbage til dig med svar på din anmodning. Du finder vores kontaktoplysninger øverst på siden.

Ønsker du at klage til IMPACT A/S eller IMPACT Extend A/S over vores behandling af dine data, kan du ligeledes til enhver tid kontakte os, hvilket vi naturligvis vil tage meget alvorligt. Er du ikke tilfreds med vores håndtering, har du mulighed for at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine data – information herom findes på https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/klage-til-datatilsynet/